Tag

Webinář Universal platforma
Rozvoj je neodmyslitelně spojen se získáváním a využíváním znalostí. Přístup k informacím je nyní snazší než kdy dříve – ještě před několika lety nebylo možné využívat odborné literatury jinak, než osobní návštěvou univerzitních knihoven. Těmto dnům je však konec.
Read More
W
Mnozí lidé disponují určitými vědomostmi, ale nevědí, jak je přeměnit na užitečné dovednosti. A právě dovednosti jsou často klíčem nejen k úspěchu, ale také k důkladnému pochopení daného tématu.
Read More